Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Sõnumid EL 2012/12
BirdLife: EL liikmesriigid ei hooli kalavarudest

Maailma linnukaitseorganisatsioonide liit BirdLife International (BI) avaldas oktoobri lõpus rahulolematust EL ühtse kalanduspoliitika (CFP) ja selle elluviimist tagava Euroopa merendus- ja kalandusfondi (EMFF) läbirääkimiste käigu üle. Nimelt laskis kalandusministritest koosnev EL kalandusnõukogu BI sõnul „kempsust alla” Euroopa Komisjoni mullused edumeelsed ettepanekud EMFF kohta. Saksamaa, Ühendkuningriigi, Rootsi ja Taani reformikavad jäid hääleka enamuse teerulli alla.
Praeguseks on kujunenud olukord, kus kaugelt liiga suur EL kalalaevastik teeb ülepüüki ning on põhjustanud Euroopa merede ökosüsteemi ja elurikkuse allakäigu. 88 protsenti kalaasurkondadest ei majandata kestlikult; nii ei saa kalavarud taastuda ega tagada korralikke püüke ka tulevikus. Muu hulgas käib ülepüügiga kaasas kahju teistele merest sõltuvatele olenditele, näiteks merelindude ja -imetajate hulgaline sattumine kalapüünistesse. BI hinnangul hukkub sedaviisi aastas 200 000 lindu.
Paraku otsustas kalandusnõukogu toetada EMFF kaudu meetmeid, mis BI hinnangul soodustavad ülepüüki, näiteks anda raha uute kalalaevade ehituseks ja vanade ajakohastamiseks, ning taastas rahastusmeetmed, mille Euroopa Komisjon oli kõrvaldanud, kuna komisjoni hinnangul olid liikmesriigid neid kuritarvitanud, näiteks toetus laevade utiliseerimiseks või jõudeajaks.
Arutlused CFP ja EMFF üle jätkuvad nüüd Euroopa parlamendis ning BI loodab, et seal mõistetakse paremini, et hetke majanduskasu taotlevast rahastusskeemist tuleb loobuda ning hakata ometi kord seadma kalapüüki teaduslikele alustele, mille järgi tuleks lähtuda kalavarude tegelikust seisundist ja arvestada kalapüügi mõju mere ökosüsteemile.BirdLife
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet