Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eesti on valmis väävliheitmeid veelgi vähendama

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete büroo, tel 626 2811
5. juuni 2003

EESTI ON VALMIS VEELGI VÄHENDAMA VÄÄVLIHEITMEID

Riigikogu kiitis eile õhtul heaks piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsiooni väävli heitkoguste edasise vähendamise protokolliga ühinemise seaduse.

Protokoll kohustab ühinenud riike vähendama etapiti aastateks 2005 ja 2010 happelisi vihmasid põhjustava väävli heitkoguseid.

Alates 1. jaanuarist 2008 hakkavad suurtele põletusseadmetele kehtima vääveldioksiidi heitkoguste piirväärtused, mis kohustavad väävlisisaldust suitsugaasides oluliselt vähendama.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna nõuniku Viktor Grigorjevi sõnul on suurim piiriülese õhusaaste kauglevi vääveldioksiidi saasteallikas Eestis AS Narva Elektrijaamad, mille õhkupaisatava vääveldioksiidi heitkogused moodustasid 2002. aasta andmetel 84%.

2004. aasta lõpuks peab Narva Elektrijaamades olema renoveeritud kaks energiaplokki (430 MWe). Investeeringute maksumus on eeldatavalt 256 mln eurot. 2010. aasta lõpuks peab olema renoveeritud veel kaks energiaplokki Narva Elektrijaamades ja Ahtme Elektrijaamas (535 MWe), tööde maksumusega 456 miljonit eurot.

Projektid rahastatakse Eesti Energia AS laenudega rahvusvahelistelt finantsinstitutsioonidelt ning võlakirjade emissioonist saadava tuluga. Ahtme Elektrijaama renoveerimine on lülitatud prioriteedina Eesti ISPA keskkonnastrateegia projektide nimekirja. Eesti Elektrijaama ühe energiaploki renoveerimine on lülitatud Riiklikku arengukavasse 2003-2006 ning nimetatud projekt esitatakse kaasfinantseerimiseks ühtekuuluvusfondist.

Üle 90% Eestis välisõhku eralduvatest vääveldioksiidi kogustest tekitavad paiksed saasteallikad nagu elektrijaamad ja suured katlamajad. Võrreldes 1980. aastaga (Genfi konventsiooni baasaasta) on paiksetest saasteallikatest eralduva vääveldioksiidi heitkogus vähenenud tänaseks ligi 70%.

Lisainfo:
Viktor Grigorjev
Keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna nõunik
Tel 627 3056, 052-68072
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet