Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
ELF kaebas Merkole antud kaeveloa kohtusse

Eestimaa Looduse Fondi pressiteade
23.09.2003
Info: Kärt Vaarmari/ELFi jurist 07 428443

ELF kaebas Merkole antud kaeveloa kohtusse

Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitas Tallinna Halduskohtusse kaebuse Keskkonnaministeeriumi vastu. ELF nõuab kaebuses Keskkonnaministeeriumi kantsleri 19.08.03 käskkirja nr 598 tühistamist, millega otsustati OÜ-le Merko Kaevandused välja anda maavara kaevandamise luba KMIN-046 põlevkivi kaevandamiseks.
ELF on seisukohal, et kaevandusloa väljaandmine on toimunud ebaseaduslikult. ELF leiab, et kaeveloa väljastamiseks pole olnud piisavalt alust ja et väljastatud kaevandusluba ohustab Puhatu looduskaitseala loodust.
Luba väljastades pole piisavalt hinnatud kaevandustegevuse ohte Puhatu looduskaitsealale, mis võib viia Eesti Riigi poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste rikkumiseni.
Eesti Vabariik on võtnud endale mitmeid looduskaitselisi kohustusi rahvusvahelisel tasandil. Sealhulgas on Eesti ühinenud Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga (RT II 1994, 41), mille art 8 p e sätestab, et konventsiooniosalisel tuleb soodustada keskkonnakaitse seisukohalt ohutut ja säästlikku arengut kaitsealadega piirnevatel aladel, pidades silmad nende alade kaitse edendamist.
Eestil on ka kohustus täita Euroopa Nõukogu direktiive 92/43/EMÜ (nn loodushoiudirektiiv) ja 79/409/EMUE (nn linnuhoiudirektiiv). Loodushoiudirektiivi artiklist 6 tulenevalt on liikmesriigil kohustus tagada loodushoiualadel looduslike elupaigatüüpide ja liikide elupaikade seisundi säilimine.
Sama direktiivi art 6 lg 3 kohaselt tuleb kavade voi projektide puhul, mis võivad ala oluliselt mõjutada, asjakohaselt hinnata neid kavasid tagajärgede seisukohast, pidades silmas ala kaitse eesmärke.
----------------------------------
Urmo Lehtveer
Eestimaa Looduse Fond (ELF)/ Estonian Fund for Nature
avalike suhete juht/ head of public relations
GSM: +372 55 577 790
kontor/ office: +372 7 428443
Fax: +732 7 428 166
www.elfond.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet