Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Bioloogilise mitmekesisuse seminar (eelteade)

26. novembril algusega kell 9 toimub Tartus, EPMÜ peahoone aulas seminar "Bioloogiline mitmekesisus: konventsioon ja teabevõrgustik".

Seminaril tutvustatakse ÜRO Keskkonnaprogrammi projekti (GF/2716-01-4354) "Bioloogilise mitmekesisuse (BM) alase haldussuutlikkuse hindamine ja teabevõrgustikus osalemine Eestis" tulemusi. Projekti kestus on 2002-2003 a. ja selle vastutavaks täitjaks on Keskkonnaministeerium.

BM alase haldussuutlikkuse hindamise projekti raames, valmis 18 aruannet, mis käsitlevad BM temaatika erinevaid valdkondi ja BM konventsiooni rakendamise efektiivsust Eestis.

Teemad ja ettekanded on jagatud eri valdkondadesse: BM kaitse In situ, BM seire, BM põllumajanduses, BM metsanduses ja geneetilised ressursid.

Seminaril saab ka teada, mis on BM teabevõrgustik ja kuidas Eesti selles osaleb.

Seminaril osalemise soovi korral paluvad korraldajad end kindlasti registreerida.

Registreerimine: http://bioris.ic.envir.ee/seminar

Info:
Sisuline: Lilika Käis lilika.kais@ekm.envir.ee
Korralduslik : Terje Tuisk terje@irc.ee

Päevakava
Bioloogiline mitmekesisus: konventsioon ja teabevõrgustik
Toimumisaeg: 26 november 2003
EPMÜ aula

9.00-9.30 - Registreerumine
9.30-9.45 - Avasõnad (EPMÜ, KKM) ja projekti tutvustus

I Sessioon

Bioloogilise mitmekesisuse seire
9.45-10.15 - Hinnang bioloogilise mitmekesisuse seire süsteemile Eestis lähtuvalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni nõuetest (M. Zobel)

Looduskaitse ja säästev majandamine
10.15-10.40 - Eesti selgrootute mitmekesisus ja nende kaitse (J. Luig)
10.40-11.00 - Eesti alamad taimed ja nende kaitse – relatsiooniline andmebaas Eesti liikide register seente näitel (E. Parmasto, K. Abarenkov)

11.00-11.30 - Kohvipaus

11.30-12.00 - Kontseptsionaalseid aspekte: Biomitmekesisuse tulipunktid ja elupaikade punane raamat (K. Liimand, A. Palo)

II Sessioon

Põllumajandus
12.00-12.20 - Pool-looduslike ökosüsteemide biolooglise mitmekesisuse
hinnang ja kaitsemeetmete analüüs (M. Pärtel)
12.20-12.40 - Pool-looduslike koosluste majandamismeetmete analüüs ja maahooldus-toetuste sihtotstarbelise kasutamise hinnang (Ü.Ehrlich)
12.40-13.00 - Haritava maa ja sellega seotud maastikuelementide bioloogilise mitme-kesisuse seisundi hindamine (T. Kull)
13.00-13.15 - Haritava maa ja sellega seotud maastikuelementide bioloogilise mitme-kesisuse säästliku kasutamise meetmete hindamine
13.15-13.30 - Ülevaade bioloogilise mitmekesisusega seotud nõuetest põllumajanduses

13.30-14.30 Lõuna (toitlustamisega kohapeal)

14.30-14.50 - Traditsioonilised kalapüügivahendid ja meetodid Eestis (J.Tambets)

III Sessioon

Metsandus
14.50-15.10 - Säästliku metsanduse bioloogilise mitmekesisuse indikaatorid
15.10-15.30 - Metsa säästva kasutusega seotud rahvatraditsioonid - ülevaade ja tegevus-suunised (A.Liiders)

15.30-16.00 - Kohvipaus

16.00-16.20 - Metsade bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästva kasutusega seotud rahvusvaheliste kohustuste kaardistamine (K.Karoles)

Geneetilised ressursid
16.20-16.40 - Hinnang geneetiliste ressursside kogudele Eestis (Ü.Reier)
16.40-17.00 - Ex-situ looduskaitse strateegia ja tegevuskava väljatöötamine ja arenda-mine (T. Kull)

Teabevõrgustik
17.00-17.20 - CHM ja Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustik (L.Klein)
17.20-17.30 - Kokkuvõte
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet