Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Looduskaitse saab arengukava

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
17. mai 2004

Looduskaitse saab arengukava

Homme, 18. mail algusega kell 10.00 toimub Tallinnas Meriton Grand Hotel konverentsikeskuses looduskaitse arengukava avafoorum. Arengukava, mis valmib kavakohaselt 2005. aasta sügisel, annab aluspõhimõtted järgmiseks 30 aastaks.

Kogu arengukava koostamine on kavandatud avatud osalusprotsessina, et võimaldada kõigil huvirühmadel selles kaasa lüüa. Koostamise käigus saab osaleda foorumitel ja töörühmades nii nõustajana kui ka kommenteerides keskkonnaministeeriumi kodulehel esitatavaid (vahe)tulemusi ja eelnõusid. Ka homsel avafooumil (vt kava: http://www.envir.ee/Looduskaitse_foorum.pdf) oodatakse osalejate hulgas aktiivset diskussiooni.

Kava koostamise koordinaator Henn Pärnametsa sõnul valmib arengukava kahes osas: *Esimese etapi töörühmad tegelevad sisulise poolega – alade ja koosluste kaitse, liigikaitse, sotsiaalmajandusliku mõju ning loodusharidusega. Teises etapis on tähelepanu keskmes halduskorraldus ehk eri institutsioonide rollid ja kohustused, rahastamise planeerimine, juriidilised küsimused ning arengukava täitmise tulemuslikkuse hindamise kavandamine." Looduskaitse arengukavaga on seotud ka pooleli olev looduskaitsehaldusprojekt, mille eesmärk on projekteerida optimaalne kaitsealade valitsemiskorraldus, mis võimaldab kaitsealade tõhusa kaitse ja kõigi kaitse-eesmärkide saavutamiseks vajalike funktsioonide tasakaalustatud täitmise kogu riigi ulatuses. Samuti on selle aasta lõpus algamas Euroopa Liidu ISPA fondist rahastatav tehnilise abi projekt, mille eesmärgiks on analüüsida looduskaitse korralduslikku külge ning hinnata mahukamate investeeringute vajadust kogu looduskaitse valdkonnas. Seega on äärmiselt oluline nende kahe projekti tulemuste analüüs ning võimalusel ettepanekute arvestamine arengukava koostamisel.

Muud looduskaitsega seonduvad dokumendid nagu kaitsekorraldus-, veemajandus- ja metsamajanduskavad ning maakondlikud- ja üldplaneeringud, tuleb eeldatavasti edaspidi looduskaitse arengukavaga kooskõlla viia.

Looduskaitse arengukava tugineb peagi Riigikogusse esitataval strateegial “Säästev Eesti 21" ning uuendataval keskkonnastrateegial. Samas arvestatakse seonduvate valdkondade arengukavade ja/või strateegiatega nagu metsanduse arengukava kuni 2010. aastani, maaelu arengukava 2003-2006, turismi arengukava, transpordi arengukava 1999-2006 ja muude seonduvate valdkondade vastavate dokumentidega. Strateegilise dokumendina esitatakse looduskaitse arengukava rakenduslik osa osana keskkonnategevuskavast.

Lisainfo:

Henn Pärnamets
KKM välisabi planeerimise büroo juhataja kt
Tel 660 4581
E-postl henn.parnamets@ekm.envir.ee

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet