Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Riigikontroll ei tunne seadusi, väidab Kranich

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete büroo, tel 626 2811
10. oktoober 2002

KESKKONNAMINISTRI ARVATES EI TUNNE RIIGIKONTROLL SEADUSI

Keskkonnaminister Heiki Kranich pole nõus Riigikontrolli seisukohaga, et varasemal perioodil tellitud poollooduslike koosluste hooldamise tööde õiguslik regulatsioon oli puudulik. Selge seaduslik alus vajalike tööde tellimiseks poollooduslike koosluste kaitse korraldamiseks tuleneb Kaitstavate loodusobjektide seaduse täiendusest, mille vastav säte kehtib juba alates 1998. aastast. Keskkonnaminister Heiki Kranichi hinnangul sunnib riigikontrolli tõlgendus kahtlema nende seadusetundmises.

Riigikontrolli poolt auditeeriti Keskkonnaministeeriumi 2001 aastal poollooduslike koosluste hooldamise korraldamiseks kasutatud raha kulutamist. Auditeeritud perioodil kehtinud seadusesätte järgi oli riigil õigus sõlmida kaitse korraldamise tööde tegemiseks maaomanikuga leping. Hooldustöödeks sõlmitud lepingu alusel inimestele makstud rahasummat nimetati maahooldustoetuseks. Riigikogu tegi Kaitstavate loodusobjektide seadusesse 2000. aasta lõpus muudatuse. Toetuse nimeks sai loodushoiutoetus. Loodushoiutoetust saab kasutada kõikide kaitsekorrast tulenevate looduse säilitamiseks vajalike tegevuste toetamiseks, kui vastav seaduse rakendusakt seda ette näeb.

Pikalt väldanud auditeerimise käigus esitati keskkonnaministeeriumile mitmeid auditi aruande eelnõusid ja kõikide eelnõude raames selgitati Riigikontrollile poollooduslike koosluste hooldamiseks makstava toetuse olulisimat põhimõtet. Selle kohaselt on toetustest kasu saajaks eelkõige inimest ümbritsev keskkond ja täidetud riigi kohustus looduse mitmekesisuse säilitamisel. Selle tõttu on loodushoiutoetuse rakendamine olemuslikult erinev teistest riigi toetustest, näiteks sotsiaaltoetustest, mis on vahetult inimesele suunatud.

Riigikontroll leidis auditi läbiviimise tulemusena: keskkonnaministeerium ja tema allasutused on märkimisväärselt palju ära teinud poollooduslike koosluste kaitse, hooldamise ja taastamise korraldamisel. Koosluste ökoloogia ja majandamisviisid on olnud keskkonnaministeeriumi uurimisobjektiks. Selle tulemusena võib meie puisniite, loopealseid ja rannakarjamaid tutvustada kui ainulaadseid paiku maailmas.

Eelnimetatud leid ja õigusliku regulatsiooni puudulikkusele viitamine annab alust arvata, et ebapiisaval informatsioonil põhinevate eelnõude rohkus auditi käigus või muud kaalutlused on tahtmatult mõjutanud auditi lõpparuande avalikkusele esitlejat informatsiooniga, mis ei lange kokku auditi lõpparuandega.

Lisainfo: looduskaitseosakonna juhataja Hanno Zingel, tel 626 2872,
051-39079

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet