Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
WWF soovib Soome lahte tõhusamalt kaitsta

Maailma Looduse Fondi WWF Soome osakond on asunud veenma oma maa valitsust astuma samme nii suhtluses rahvusvahelise merendusorganisatsiooniga IMO kui ka naaberriikidega kuulutamaks Soome lahte eriti tundlikuks merealaks.


Rahvusvahelise merendusorganisatsiooni määratletud PSSA (Particularly Sensitive Sea Area – eriti tundliku mereala) staatus on vajalik mere- ja rannikuelupaikade ning meres elavate looma- ja taimeliikide kaitseks ning mereohutuse suurendamiseks neis piirkonnis, mis tingituna oma ökoloogilistest, majanduslikest, kultuurilistest ja teaduslikest iseärasustest ning laevasõidutundlikkusest vajavad erilist kaitset.


Soome WWFi esindaja Timo Tannineni sõnul vastab Soome laht igati nendele kriteeriumidele: “Tegemist on kogu maailmas unikaalse põhjamaise riimveelise ökosüsteemiga, kus leidub üheskoos nii ookeani- kui ka mageveeliike. Samuti on Soome laht väga oluline puhkuse veetmise paik kümnetele tuhandetele inimestele. Iga õlileke võib siin ohtu seada nii turismi kui ka kalanduse.”


Kuna naftasaaduste transport lahel peaks prognooside kohaselt aastaks 2005 kasvama 1995. aasta ainult 22 miljonilt tonnilt 90 miljonit tonnini aastas, siis kasvab samal moel ka võimalike õlilekete tõenäosus neli korda. Samal ajal on tohutult kasvanud liiklus tankeritrassidega ristuval Tallinna–Helsingi reisilaevaliinil.


Aga nafta pole ainus ega võib-olla isegi mitte suurim oht lahele. Aiva kasvanud on ka mitmesuguste kemikaalide transport. Pärast seda, kui Venemaa otsustas hakata sisse vedama töötlemist või ladustamist vajavaid tuumajäätmeid, on ette näha neid üliohtlikke veoseid ka meritsi.


WWF loodab, et PSSA staatus seaks laevaliiklusele mingisugusedki piirid, samuti muudaks ta toimivat liiklust ohutumaks, kuna temaga käivad kaasas mitmesugused piirangud ja erinõuded nii jäätmekäitlusele kui ka laevade juhtimisele ja lootsimisele. Ühtlasi jagataks laevafirmadele olulist ökoloogiateavet. Kindlasti suurendaks PSSA-ks kuulutamine Soome lahe rahvusvahelist tunnustatust ökoloogiliselt olulise paigana.

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet