Eesti Looduse fotov�istlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

MT� LOODUSAJAKIRI UUDISTAJA

UUDISTAJA
17. mai 2005


SNDMUSkokrati Puhta Vee Pidu

Ligi 700 koolipilast le Eesti kogunevad neljapeval, 19. mail Harjumaale Kue valda, et lpetada selleaastane keskkonnaharidusprojekt Puhta Vee Peoga. 19. mail kell 12 Paunkla Puhkekeskuse peoplatsil algav pidu on lppakord noorte keskkonnarituste sarjale, tunnustamaks tublisid noori le kogu Eesti. Pidu juhib ansambli N-Euro laulja Marek Sadam. Lasteteater Trumm etendab pala Jrvevanake ja esineb ansambel Dynamint.
MT kokratt korraldatava Puhta Vee Peo tunnuslause on Ssta vett ning vldi selle reostust!, mis lahtiseletatult thendab: Ssta vett tarbi seda sstlikult, ra reosta vett- nii jtkub seda teistelegi!
Sel aastal oli kokrati keskkonnaprojektis osalejaid 14 maakonnast, sealhulgas 53 vallast ja linnast kokku ligi 16 000 lapsega, neist le 8500 Harjumaalt. Keskkonnandala eesmrk on teadvustada keskkonnaprobleeme ning propageerida sstvat eluviisi nii laste kui nende vanemate seas. Projekti lbiv teema on vee sstmine ning selle reostuse vltimine. Projekti rahastasid omavalitsused ning SA Hasartmngunukogu ja AS Tallinna Vesi.
MT kokratt on sel aastal koolitanud 154 petajat ning omavalitsusametnikku, kes viisid lbi keskkonnandalaid haridusasutustes.
MT kokratt, okokratt


Viljandi Muuseumis neb Alam-Pedja loodusfotosid

Viljandi Muuseumis on avatud fotograaf Arne Aderi looduspiltide nitus. See tutvustab Alam-Pedja looduskaitseala liigirikkust. Alam-Pedja sood ja soometsad ning luhaheinamaad on vrtuslikud elupaigad kotkastele, tetredele ja metsistele. Alam-Pedja Looduskaitseala asub 270-ruutkilomeetrise veepeegliga Vrtsjrve naabruses. Kmme tuhat aastat tagasi oli see jrv poole suurem, ulatudes praegusega vrreldes rohkem kirde poole. Selle Suur-Vrtsjrveks nimetatud veekogu all olnud maa moodustabki tnapeval jgede- ja ojaderohke Vrtsjrve no ehk Alam-Pedja kaitseala.
Viljandi Muuseum

Geneetilise muundamise pev

27. mail 2005 kell 11 korraldab Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon koosts Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Pllumajanduslikooliga Tallinnas Keskkonnaministeeriumi saalis Narva mnt 7 A ettekandepeva teemal Kas elu ilma geneetiliselt muundatud organismideta on vimalik?
Sellel esinevad teadlastest Urmas Tartes, Viive Rosenberg, Erkki Truve, Alar Karis, Mati Koppel, Anne Luk, Toomas Frey ja Kalevi Kull. Ka esitavad oma arvamuse talupidajate, tarbijakaitse ja keskkonnaorganisatsioonide esindajad.
TA LKK


Karula rahvuspark korraldab lastele loodushariduspeva

Looduskaitsekuu raames toimub 21. mail Karula rahvuspargis loodushariduspev, mis on meldud eelkige rahvuspargi alal elavatele lastele. Avatakse laste loodusfoto nitus. Rahvuspargi koosluste tundja Mats Meriste rgib, miks rahvuspark Euroopa looduse kaitseks thtis on ja kust ning mida leida vib. Lapsed tutvuvad vastvalminud lasteloodusrajaga. Lpetuseks vaadatakse Karula loodust ja elu-olu ksitlevat filmi, mille autor on Anne-Mari Neider, produtsent Riho Vstrik (O Vesilind).
Nituse juures abistasid loodusfotograaf Arne Ader ja Tiit Lepa Pevapildikoda.
MT Karula Hoiu hing


UUDISED

Muhu tuulepark kahtluse all

Keskkonnateenistus ja kohalikud elanikud ei jnud rahule Muhu tuulepargi keskkonnamju hindamise aruandega. Puudusi leiti niteks tuulegeneraatorite mrataseme hindamises, samuti ei selgunud aruandest tuulegeneraatorite mju Muhus leiduvale nahkhiirte asurkonnale.
Muhu saarele Viklla kavatseb kuni kahe megavatise koguvimsusega tuulepargi rajada osahing Megapoint.
Allikas: BNS


Seadus ei kaitse plispuid

Riigimetsa Majandamise Keskus juhib thelepanu, et ristipuude pahameelt phjustanud langetamise puhul on lhtutud seadustest. Aprillis hakati RMK Ilumetsa metskonnalt taotlema teelaienduse ligul ca 4 meetri laiuse riba raadamist. Raadamine thendab raiet, mida tehakse, vimaldamaks maa kasutamist muul otstarbel peale metsa kasvatamise. Raadamise vajaduse kinnitasid maakonna keskkonnateenistus ja Plva vald. Kik raadamise ettevalmistamisega seotud osapooled tegutsesid ilmselt kindla teadmisega, et teeligu rekonstrueerimisega tegelevad teedemehed on kik teeligu laienduse variandid phjalikult lbi kaalunud. Ristipuudega metsaeralduselt raiuti ca 4 meetri laiusel ja ca 300 meetri pikkusel ribal kokku 53 puud ehk 32,2 tihumeetrit -- 37 mndi ja 16 kuuske. Raiutud mndide hulgas oli 20 ristiga mndi. Ka raiutud kuuskede hulgas oli ristiga puid, mis olid kll tvemdanikust tugevasti kahjustatud. Kalmistu ja teeligu vahelisel metsaeraldusel kasvab aga edasi le 200 ristiga puu.
RMK metsamehed on primuskultuuriga seonduvatesse metsaaladesse suhtunud suure austusega ja pdnud neid vhimagi vimaluse korral raiumisest ssta. Ristiga puid ei kaitse tna kski seadus ning nende sstmine on toimunud vastavalt riigimetsa majandamise heale tavale -- juhisele, mis phineb metsameeste aastatepikkusel kogemusel ja heal metsade majandamise praktikal.
RMK metsamehed paluvad vabandust kigilt, kelle tundeid ja mlestusi riivas Rosma teelaiendusega seonduv ristiga puude raie.
Allikas: Tiit Timberg, kagu regiooni peametsalem


Kivid ajavad tlli

Jrva Teataja andmeil kirjutas Tri valla talunik politseisse avalduse, et tema maalt on varastatud pllukive, ja nd nuab ta sdlaselt kivihunniku eest valuraha. Talunik teab, et kivid varastas Turgel Grupp, kes parandas seal ligidal teed. Ta tunnistas, et kui Turgel Grupp oleks tema juurde tulnud ja kive ksinud, oleksid nad kindlasti kokkuleppele judnud.
Turgel Grupp tunnistas firma eksimust. Kopajuht vttis kive ka taluniku maalt, kuid me ei teadnud siis, et see on taluniku maa, snas firma esindaja.
Allikas: Jrva Teataja


MAAILMAUUDIS

Kasvatage kalali pllul

Austraalia geneetikud on loonud uute omadustega mrlooga (Arabidopsis thaliana), mis toodab omega-3 rasvhappeid. Nood pikaahelalised rasvhapped vhendavad vrreldes tavaliste rasvhapetega sdamehaiguste riski. Ka peetakse neid tarvilikuks aju arenemisel. Neid leidub kalas, sealhulgas eriti ohtralt heeringas ja rimes. Pllul kasvav kala, GM-mrlook on saanud uue, omega-3 rasvhapet tootva geeni helt merevetikalt.
Allikas: Scientific American


Aasia turult avastati uus nriline

Teaduslikke avastusi vib teha ka turul. Nii avastasid koloogid Kesk-Laose turult he kummalise nrilise. Ja ei kusagilt mujalt, kui sgiks meldud kraami seast lihaletilt. Pikavuntsiline elukas mrati kuuluma siiani tundmatusse loomaperekonda. Kohalikud kll seda tundsid, nad nimetavad looma Kha-Nyou nimega. Looma luude ja kolba tpsem anals nitaski, et see esindab mitte ainult tundmatut liiki, vaid ka tundmatut perekonda. Laonastes aenigmamuse nime saanud loom elab metsas ja tegutseb philiselt seti, toitudes taimedest.
Allikas: Scientific American


Lunamandri jkate vistleb Grnimaaga

Viimased teated kinnitavad, et maailma suurim jkoorik, mis katab Ida-Antarktikat, kasvab suurenenud lumesadude tttu. Teadlased hindasid olukorda satelliidiandmete abil, mis saadud viimase 11 aasta jooksul. Samal ajal, mil Lne-Antarktika jkoorik kord suureneb, kord vheneb, kasvab Ida-Antarktika jkoorik ha. Igal aastal saab see lisaks 45 miljardit tonni vett. See merest lahkunud veehulk langetab maailmamere pinda 0,12 mm vrra. Samas aga tstab Grnimaa jkatte sulamine merepinda 0,2 mm aastas.
Allikas: AlphaGalileo


KIIRKOMMENTAAR

Seminarist vhe abi

Me muudkui loeme, et inimestele korraldatakse ha uusi ja uusi keskkonnaalaseid seminare, koolitusi, teabepevi ja mida kike veel. Nii nagu saame lugeda tnastestki uudistest. Kuid samas saetakse maha traditsioonidega risti- ja muid plispuid, varastatakse inimese maalt kive, ja ei olda rahul tuuleveskite paigaldamisega. Ehkki teisalt jlle virisetakse plevkivienergeetika le. Mida teha? Ei ole ju vimalik seadustega iga liigutust stestada. Seaduse jaoks on vaid tihumeetrid, mitte puu vaimne ja iluline thtsus. Seaduse jaoks on vaid pelk kivilasu, mitte see, et ehk mne mehe jaoks on neil ka muu thendus. Ja inimene ju ei ki mda tnavat, seadusepakk pihus. Mida ikkagi teha? Ega muud, kui oodata, et ehk vtab Eesti petust haritud Euroopa maadest. Seminarid ksi ilmselt ei aita.
Tiit Kndler


28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012